ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางเรา (ภาครัฐ)
     ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางเรา (ภาคเอกชน)