ขอมูลที่ประกอบการเสนอราคา


รายละเอียด

1.ชื่อ ที่อยู่ลูกค้า
2.ประเภทหน่วยงานของท่าน เช่น
    2.1 (หน่วยงานราชการ / บริษัท / บุคคลทั่วไป)
3.กำหนดวันที่ใช้งาน
4.งบประมาณโครงการ / ถ้ามี
5.ขอบเขตงานที่ต้องการให้ทีมงานเราจัดทำ เช่า
    5.1 ต้องการให้ทีมงาน - ติดตั้งระบบเว็บ e-Learning
    5.2 ต้องการให้ทีมงาน - จัดทำบทเรียนสื่อการสอน
    5.3 ต้องการให้ทีมงาน - ออกแบบเนื้อหาบทเรียน
6.จำนวนเนื้อหาบทเรียน (เทียบโดยขนาด Font 16 )
   จำนวนกี่หน้า A4......?
7.ตัวอย่างผลงานที่ลูกค้าต้องการ / ถ้ามี
8.อธิรายละเอียดของานเบื้องต้น
9.รายละเอียดอื่นๆ
*** กรุณาส่งรายละเอียด หรือแนบไฟล์ประกอบมาที่ info@de2idea.co.th และ ibook2020@gmail.com